Bagstevold, Hans Julius (1860 - 1935)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:29
12.01.2019 01:24:01
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/c7b27c6d-a4a6-4f4b-9edb-72fc169a3bbb | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bagstevold, Hans Julius
Bokmål

Fornavn
Hans Julius
Bokmål

Etternavn
Bagstevold
Bokmål

Alternative navn
Bakstevold, H. J
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1860

-Tidspunkt
1860
Død
1935

-Tidspunkt
1935
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Amatørfotograf. Sønnen, banksjef Kaare B., har tatt vare på ca. 100 av farens plater.

Virkested:
Horten

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål