Svarverud, Asle (1950 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:35:39
12.01.2019 01:55:54
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/c6b2972f-76f4-4e4c-a4e1-ff232ce72800 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Svarverud, Asle
Bokmål

Fornavn
Asle
Bokmål

Etternavn
Svarverud
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1950

-Tidspunkt
1950
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Svarverud er født og oppvokst i Oslo. Som 16-åring var han en kort tid i Verdens Gang før han gikk ett år på Fotograflinjen, Oslo yrkesskole på Sogn og begynte i lære hos fotograf Torsrud i Rude Foto. Han avla svenneprøven som fotograf hos Rude Foto i Oslo i 1971. Etter 2 år med portrettfotografering hos Rude begynte han hos Mittet Foto hvor han overtok landskapsfotograferingen etter fotograf Husmo. Svarverud har hatt flere utstillinger med sine landskapsfotografier. Han benytter storformatkamera og bruker sonesystemet utviklet av landskapsfotografen Ansel Adams.

Virkested:
1973-0000: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Fotografi 28(1995) : 2, s. 52-55
Fotografi 39(2006) : 2, s. 8-15
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål