Wahrgren, Lars Niklas (1865 - 1910) [sv]

Wahrgren, Lars Niklas (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:46
12.01.2019 00:28:51
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c6428447-35f6-4727-89c5-4d6ce09c41f2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Wahrgren, Lars Niklas
Svensk

Fornavn
Lars Niklas
Svensk

Etternavn
Wahrgren
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
03.08.1865
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
19.06.1910
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Die Baugewerksschule i Holstminden, Braunschweig, Tyskland 1883-1885.

Verksamhet: 1885-1888 anställd hos stadsarkitekt Per Johan Appelberg, Härnösand och hade kontakt med byggmästare Jonsson, Sollefteå.
Egen arkitektverksamhet i Sollefteå från 1888.
Byggnadskontrollant.

Verk ett urval:
Alla byggnader i Sollefteå om inte annat anges. *J G Askbergs apoteks- och bostadshus, Storgatan 59, 1888-1889, senare ombyggt till stadsbibliotek av AOS, arkitekterna Magnus Ahlgren, Torbjörn Olsson och Sven Silow.
P Fahléns bostadshus, Tornhuset, 1897, rivet 1958.
Målare Bernard Westbergs bostadshus och verkstad, Hantverkaregatan 3, 1898, rivet.
Melinska huset, Jonas Melins bostadshus, Storgatan 63, 1904, uppbrunnet 1986.
Jeanssons järnhandel, bostads- och affärshus, Storgatan 49, rivet 1964.
J Petterssons bostadshus, Nord-Sverigehuset, Järnvägsgatan 37, 1910.
Prästgård i Eds socken, 1900, riven.
Skolhus i Ön, Eds socken, 1905.
Posthus, Storgatan 39,1891
Hemslöjdshus, Storgatan 43, 1898.
Skärvsta småskola, Granvågsvägen, 1900-1902.
Fullständig verksförtecknig i Per G Strömbergs uppsats, se källor.

Svensk

Referanse
Strömberg, Per G: Tornstadens skapare. Arkitekten Lars Niklas Wahrgrens liv och verk i Sollefteå. C-uppsats vid Konstvetenskapliga Institutionen, Uppsala universitet, HT 1997.
Strömberg, Per m fl: Arkitektur i Sollefteå. Sollefteå kommun 2001.
Svensk

Administrativ notat
Svensk