Gerdsiö, Gösta (1904 - 1989) [sv]

Gerdsiö, Gösta (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:49
12.01.2019 00:07:39
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c63c831f-c10d-4eec-9b25-906ef0df76ea | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Gerdsiö, Gösta
Svensk

Fornavn
Gösta
Svensk

Etternavn
Gerdsiö
Svensk

Fødsel
-Tidspunkt
21.12.1904
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
09.04.1989
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: BY 1926, Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm: Bysan.
KTH 1933, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen verksamhet i Kalmar.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1940:1, Några hustyper i Kalmar.

Verk ett urval:
Byggnader i Kalmar: Flerfamiljshus Erik Dahlbergs väg 7 - Axel Weüdels gata 3, 1953-1955.
Tillbyggnad av stadshotellet 1954.
Turistbyrå, envåningspaviljong, Ölandshamnen 1957.
Butiks- och kontorshus, Larmgatan 30-36 - Fiskareg 2, 1957-1959.
Kontors- och bostadshus, Unionsgatan 21, 1960-1962.
Kontorshus Fabriksgatan 30 - Norra vägen 37, 1965-1967.
Butiks- och kontorshus, Storgatan 18, 1972-1974.
Kontorshus, Storgatan 17, 1972-1974.
Till- och ombyggnad av pastorsexpedition 1972-1973 och flyttning av Areskogska huset 1970 (tillsammans med Ulf Liedström).
Vagnhall till brandstationen, S Kanalgatan 2 1972-1974.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1504.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Thunwall, Christina: Stadsbilden i Kalmar. Förändringar i innerstaden 1945 - 1972. Kungliga konsthögskolan Arkitekturskolan. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Stockholm 1977.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Svensk

Administrativ notat
Svensk