Lindhagen, Albert (1823 - 1887) [sv]

Lindhagen, Albert (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:54
16.03.2019 22:54:50
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c58144ed-8dc4-42cf-8d12-d0d37248e563 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Lindhagen, Albert
Svensk

Fornavn
Albert
Svensk

Etternavn
Lindhagen
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
25.07.1823
Død
-Tidspunkt
21.10.1887
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen i Linköping 1841.
Fil kand 1847, fil doktor 1848 och hovrättsexamen 1849, samtliga i Uppsala.

Verksamhet: Tingstjänstgöring.
Vice häradshövding 1853.
Svea hovrätt, fiskal och adjunktion 1856, assessor 1860-1863.
Expeditionschef vid Civildepartementet 1864-1866.
Justitiestatsexpeditionen 1869-1874.
Justitieråd 1874-1886.

Andra uppdrag: Stockholms stadsfullmäktige 1863, från 1879 vice ordförande.
Riksdagens andra kammare 1869, och första kammaren från 1883.
Stockholms högskolas styrelse från 1878.

Verk ett urval:
Förslag till reglering av Stockholms stadsplan, 1866.
1868 års ordningsstadga.
1874 års byggnads-, brand- och hälsovårdsstadgor - Mönsterstäder.

Svensk

Referanse
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Svensk uppslagsbok.
Selling, Gösta: Esplanadsystemet och Albert Lindhagen. Stadsplanering i Stockholm åren 1857-1887. 1970.
Svensk

Administrativ notat
Svensk