Hald, Odd (1900 - 1986)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:21
12.01.2019 01:34:44
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/c472edd6-da58-4550-b046-49294e17e908 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Hald, Odd
Bokmål

Fornavn
Odd
Bokmål

Etternavn
Hald
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1900

-Tidspunkt
1900
Død
1986

-Tidspunkt
1986
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 27.08.1900 - død 1986.
Født i Bergen. Sønn av bryggerieier O.F. Hald og Ragna Louise f. Gullichsen. Hald var hos fotograf Selmer Nordland før han reiste til Tyskland for å utdanne seg. Læretid ved Bayrische Staatslehranstalt für Liechtbildwesen, München, Atelier d´Ora, Wien og fotograf Kehlet, København. Sv.brev 1932 og håndv.brev 1939. Handelsbrev. Fotografmester. Startet egen bedrift i 1933. Tilsl. N.H.F., medl. av Fotografforb., Laugsskriver i Oslo Fotograflaug. G. i 1942 med Ella Gjelseth, datter av Henrik og Hilda Gjelseth. 1 sønn og 2 døtre..
I følge Vegard Skuseth ved Oslo Bymuseum, ble arkivet kassert etter vannskade ca. 1990.

Virkesteder:

1933-1986: Oslo; Bogstadveien 3

Bokmål

Referanse
Kilde:

Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR).
Fotografi 17(1984) : 5, s. 74-75
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål