Hald, Odd (1900 - 1986) [no]

Hald, Odd (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:21
22/06/2019 01:25:16
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/c472edd6-da58-4550-b046-49294e17e908 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hald, Odd
Norwegian bokmål

First name
Odd
Norwegian bokmål

Last name
Hald
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1900

-Time
1900
Death
1986

-Time
1986
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 27.08.1900 - død 1986.
Født i Bergen. Sønn av bryggerieier O.F. Hald og Ragna Louise f. Gullichsen. Hald var hos fotograf Selmer Nordland før han reiste til Tyskland for å utdanne seg. Læretid ved Bayrische Staatslehranstalt für Liechtbildwesen, München, Atelier d´Ora, Wien og fotograf Kehlet, København. Sv.brev 1932 og håndv.brev 1939. Handelsbrev. Fotografmester. Startet egen bedrift i 1933. Tilsl. N.H.F., medl. av Fotografforb., Laugsskriver i Oslo Fotograflaug. G. i 1942 med Ella Gjelseth, datter av Henrik og Hilda Gjelseth. 1 sønn og 2 døtre..
I følge Vegard Skuseth ved Oslo Bymuseum, ble arkivet kassert etter vannskade ca. 1990.

Virkesteder:

1933-1986: Oslo; Bogstadveien 3

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:

Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR).
Fotografi 17(1984) : 5, s. 74-75
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål