1462 SØRE HALLANGEN (Sesongbrevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:18
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c3fb3be7-d317-4a62-a421-71f8d476665d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1462 SØRE HALLANGEN
Bokmål

Alternative navn
SØRE HALLANGEN
Bokmål

Etablering
01.06.1956 Frogn (Kommune)

-Tidspunkt
01.06.1956
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
14.06.1989

-Tidspunkt
14.06.1989
Kode
1462
Forretningstype
Historikk

SØRE HALLANGEN sesongbrevhus II, i Nesodden herred, Akershus fylke, under Oslo postdistrikt, ble opprettet den 1.6.1956 med sesong i tiden 1.6.-- 31.8. Posten til stedet ble pakket til Oslo, lokalruter Øst. Sirk. 12, 30.5.1956.

Brevhuset ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd., 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Fra 1966 ble sesongåpning endret til perioden 20.6.--20.8., og fra 1971 forlenget til 31.8. (Brevhusregister.)

1462 SØRE HALLANGEN sesongbrevhus II ble lagt ned fra 15.6.1989. Ny postadresse: 1464 FAGERSTRAND. Sirk. 20, 13.6.1989.

Nyttet fra opprettelsen i 1956 "Kronet posthorn" stempel, fra 1971 med postnr 1462.

(1462)
Brevhusstyrere:
Kjøpm. Willy Gran 1.6.1956 (f. 1919).
Møller og Hjertvik fra 20.6. (sesongen) 1966.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.06.1956 14.06.1989

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.06.1956 14.06.1989

--Tidligste tidspunkt
01.06.1956
--Seneste tidspunkt
14.06.1989
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål