Olsen, Jørn Bøhmer (1952 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:11
12.01.2019 01:48:52
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/c3a3b8d4-676d-4c0f-b0bb-161feecb7e22 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Olsen, Jørn Bøhmer
Bokmål

Fornavn
Jørn Bøhmer
Bokmål

Etternavn
Olsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1952

-Tidspunkt
1952
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 22.11.1952. Oppvokst i Halden. Olsen har gått fotograflinjen ved yrkesskolen i Fredrikstad. Naturfotograf. Medlem av Samfoto og har i mange år hatt et nært samarbeid med naturfotografen Rolf Sørensen i Fredrikstad. Han har utgitt flere bøker, noen i samarbeid med Sørensen. De har også skrevet en lang rekke artikler om naturfotografi bl.a. i det norske tidsskriftet Fotografi. I 1999 utga han boken "Portretter, Halden ved årtusenskiftet" som viste en annen side av naturfotografen Olsen enn den vi tidliger kjente.

Virkested:
1985 ca-0000: Halden

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 12(1979) : 9, s. 17-19
Norske fotosamlinger, 1989
Fotografi 25(1992) : 1, s. 32-33
Norsk fotografisk tidsskrift 83(1997) : 1, s. 24-25
Fotografi 32(1999) : 7, s. 52-57
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål