ADONIS (1867)

Beskrivelse
ADONIS
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1867
Byggested: Ulefoss, Skien, Norge
Endelig skjebne: Barcelona - W. India. Strandet, vrak 1877 /5 ved Barcelona
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:14
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c236e132-d7d9-4cfb-a3ec-bfbd911eb293 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ADONIS
Bokmål

Beskrivelse
ADONIS
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1867
Byggested: Ulefoss, Skien, Norge
Endelig skjebne: Barcelona - W. India. Strandet, vrak 1877 /5 ved Barcelona
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
78 1/2 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Kristiansand
Skudesnes -1872
Stavenger 1872-77

Farter:

Østersjøfart

Skipsfører:

A. Christiansen
J. Jensen 1874-
J. C. Olsen -1877

Eier:

A. Christiansen
O. J. Baade m.fl. 1872-

Bokmål

Mål
Tonnasje: 78 1/2 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
78 1/2
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1867 Ulefoss, Skien, Norge
1867

-Tidsperiode
1867

--Tidligste tidspunkt
1867
-Datokommentar
1867
Bokmål

-Stedreferanse
Ulefoss, Skien, Norge

--Sted (tekst)
Ulefoss, Skien, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål