Karlson, Valfrid (1855 - 1935) [sv]

Karlson, Valfrid (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:50
13/07/2019 00:18:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c1f2b32d-4187-405d-bf62-b4ff247bc800 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Karlson, Valfrid
Swedish

First name
Valfrid
Swedish

Last name
Karlson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
26.01.1855
-Place reference
--Place
-Time
13.07.1935
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: FrKA 1875-1879, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid byggnadsarbeten och som ritare 1872-1882.
Egen verksamhet 1882-1903.

Andra uppdrag: Stadsfullmäktige i Örebro 1905-1912.

Lärarverksamhet: Assistent vid KTH 1885, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Överlärare i geometrisk konstruktionsritning vid Tekniska skolan i Stockholm 1887-1896, lektor i byggnadskonst med mera vid TES, Tekniska Elementarskolan, i Borås 1896-1902 och vid TES i Örebro 1902-1920.

Tävlingar: Operabyggnad i Stockholm 1888 och riksdagshus i Stockholm 1889, 1:a pris.
Intern tävling om Nordiska Museet i Stockholm 1883, 3:e pris.
Kyrka Brynäshöjden i Gävle 1890-tal, 1:a pris.
Kyrka för S:t Johannes församling i Malmö 1890-tal, 2:a pris.
Sofia kyrka i Stockholm 1899, 3:e pris.
Utformning av gasklockan vid Torsgatan i Stockholm antagligen 1885, 3:e pris.Resor: Tyskland 1882.

Medlemskap: STF 1888-1935, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
David Bagares gata 10, Stockholm (Stuckatörens hus) 1882-1883.
Tegnérgatan 6, Stockholm 1885-1886.
Monténska huset, S:t Paulsgatan 29, Stockholm 1887-1888, inredningar.
Bostadshus, Bellmansg 4-6, Stockholm (Laurinska huset) 1892.
Kapell, Sandsborgskyrkogården, Stockholm 1895.
Varmbadhus, Borås 1898.
Brandstation Borås 1899.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 182.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 86.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Wollin, Nils G: Från ritskola till konstfackskola - Konstindustriell undervisning under ett sekel. Stockholm, 1951.
Forsberg, Emil: Tekniska föreningen i Örebro 1875-1925. Minnesskrift utgiven med anledning av föreningens femtioåriga verksamhet. Stockholm, 1925. Sid 376.
Björk, Cecilia m fl (red): Sekelskiftets byggteknik. Om arkitekten Valfrid Karlson. Byggnadsverk och läroböcker. Stockholm, 1988.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1885 plansch 24, Likbränningsanstalt i Stockholm. Skiss; ibid år 1888 sid 25, Ny Kungliga Teater (Operan). Tävling; ibid år 1900 sid 1, Ny kyrka för Katarina församling (Sofia). Tävling; ibid år 1900 sid 108, Kyrka för S:t Johannes församling, Malmö. Tävling; ibid år 1900 sid 355, Ny kyrka i Gävle. Tävling.
Swedish

Editorial note
Swedish