Namngivna fartygstyper - ämnesord (Statens maritima museer) [sv]

Namngivna fartygstyper - ämnesord (Statens maritima museer) (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
I drift
Status
25.08.2016 14:07:48
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 2 av 2 treff.
Navn
Namngivna fartygstyper - ämnesord
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
25.08.2016 14:07:48
Mappetype
Uuid
c1297099-d40d-4f97-89b8-7eec15a708ce
ACL (rettigheter)
c1297099-d40d-4f97-89b8-7eec15a708ce_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Ekstern systemliste
Bokmål

Svensk

Totalt antall poster
151

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
23.04.2015 11:49:09
Sist lagret
23.04.2015 11:57:37
Tidligere lagret