3630 NOREANLEGGET FELTPOSTÅPNERI (Feltpostkontor) [no]

3630 NOREANLEGGET FELTPOSTÅPNERI (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c10842f7-d941-4428-9a02-8238499aa985 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3630 NOREANLEGGET FELTPOSTÅPNERI
Norwegian bokmål

Alternative name
NOREANLEGGET FELTPOSTÅPNERI
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.10.1921
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
?

-Time
?
Code
3630
Type
Norwegian bokmål

History

NOREANLEGGET FELTPOSTÅPNERI, ved Nore Kraftanlegg nedre avd., i bipostruten nr 2080 Kongsberg -- Uvdal i Numedal, under Kongsberg
postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1921. Sirk. 53, 23.9.1921.

Navnet ble fra 1.10.1934 endret til RØDBERG. Sirk. 29, 21.9.1934.
Ble antakelig samtidig gjort til fast poståpneri.

Fra 1.10.1971 ble poståpneriet lagt under Drammen postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor, Sirk. 35, 10.12.1976..

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3630 RØDBERG tildelt postnr 3631.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(3630)
Feltpoståpnere/poståpnere/styrere:
Fru Johanne Skarpås 1.10.1921.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.4.1934.
Poståpner Thora Rudi Fonnebø 1.8.1965 (f. 1925).
Postkass. Berit Elisabeth Dahl 15.9.1991 (f. 1960).
Postmester Berit Elisabeth Dahl 1.6.1998.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.10.1921 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.10.1921 ?

--Earliest time
01.10.1921
--Latest time
?
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål