Arkitektur

Arkitektur (nynorsk), Arkitektur (svensk)

Beskrivelse
Kategorien inneholder ulike stilarter knyttet til utforming av bygninger, utvendig og innvendig.
Ansvarlig forvalter
Regionmuseene i Rogaland (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
Lisens
Public Domain-Merket (PDM) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
17.12.2015 18:16:35
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bfef5f74-d031-4933-93f8-30b96f82b20d | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Arkitektur
Bokmål

Arkitektur
Nynorsk

Arkitektur
Svensk

Beskrivelse
Kategorien inneholder ulike stilarter knyttet til utforming av bygninger, utvendig og innvendig.
Bokmål

Underordnet term
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk