Aaning, Knut A. (1880 - 1922)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:23
12.01.2019 01:22:50
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/bfb72790-1ebf-4d97-b0d4-51538c0c6e93 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aaning, Knut A.
Bokmål

Fornavn
Knut A.
Bokmål

Etternavn
Aaning
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1880

-Tidspunkt
1880
Død
1922

-Tidspunkt
1922
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 23.04.1880 i Stryn, død i Oppstryn. Gikk i lære i Bergen. Hans platesamling gikk tapt da huset ble revet i 1940- årene.

Virkested:
1900 -1923: Oppstryn

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål