Ågren, Ingegerd (1922 - ) [sv]

Ågren, Ingegerd (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:31
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bf10d0b3-fa09-47e4-9ed2-3f4f646ed012 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ågren, Ingegerd
Svensk

Fornavn
Ingegerd
Svensk

Etternavn
Ågren
Svensk

Fødsel
30.10.1922 Falun (Stad) [sv]

-Tidspunkt
30.10.1922
-Stedreferanse
--Sted
Svensk

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen i Falun 1941.
KTH 1942-1947, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Erik och Tore Ahlsén 1946-1948, vid VBB Vattenbyggnadsbyrån i Göteborg 1948-1951, i Detroit i USA hos Smith, Hinchman & Grylls Inc 1951.
Deltog i Socialstyrelsens hushållsundersökning i Nyköping 1947.
SPK i Göteborg 1952-1957, Jan Wallinder 1960-1963, konsultbyrån Gako AB i Göteborg 1963-1965, Göteborgsregionens kommunalförbund 1965-1975.
Länsarkitekt i Hallands län 1975-1979, i Göteborgs och Bohus län 1979-1988.
Egen verksamhet 1957-1960 samt från 1989.

Andra uppdrag: Ledamot i styrelsen för Statens institut för byggnadsforskning 1973-1987.
Uppdrag för Boendeservicekommittén 1968-1971.
Sakkunnig KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, professur för regional planering 1971.
Ledamot i UHÄ:s, Universitets- och Högskoleämbetet, planeringsberedning för teknisk utbildning 1983-1988.

Lärarverksamhet: Biträdande lärare i formlära vid CTH 1959-1965, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Vikarierande professor stadsbyggnad CTH 1967.

Tävlingar: Kommunalhus i Anderstorp 1946, pris. Hos arkitekterna Ahlsén.
Industrins Bostadsutrednings idétävling 1946, pris. Hos arkitekterna Ahlsén.Resor: USA, stipendieresa 1950-1951 (KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) (studier i varuhusplanering).
Italien, stipendieresa 1960 (CTH, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg).
Samtliga nordiska länder, England, Holland, Belgien, Frankrike, Spanien, Sovjetunionen, Mexico, Västtyskland, Östtyskland, Schweiz, Österrike och Grekland.
Stipendieresa IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, till Tjeckoslovakien och Ungern 1976.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
IVA från 1977, Ingenjörsvetenskapsakademien.
Föreningen för samhällsplanering, styrelseledamot 1976-1986.
VSA, ordförande 1972.
Föreningen för samhällsplanering, Södra Sverige, ordförande 1977-1979.

Egna skrifter: Åtskilliga artiklar i Arkitektur och Byggmästare, Byggforum, Plan och AT.
Ett kapitel i HUS, Bonniers förlag 1965.
Ett kapitel i Boendeservicekommitténs betänkande 1968-1971.
Ett kapitel i New towns and old. Svenska Institutet 1975.
Ett kapitel i IVA:s Nya franska städer, 1973.

Verk ett urval:
Några enfamiljshus, varav två egna.
Planutredningar, bl a för Tjolöholms slott.
Angereds fritidscentrum.

Svensk

Referanse
Skriftliga svar på Arkitketurmuseets frågelista.
Karlqvist, Anna: Från eftersatt till eftersökt. Om kvinnliga studerande på Kungl. Tekniska Högskolan 1897- 1945. Biografier. Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria KTH, Stockholm 1997.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Svensk

Administrativ notat
Svensk