1212 KLEMETSRUD (Poståpneri)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bef7a609-873d-4ecc-95c3-9dc440648846 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1212 KLEMETSRUD
Bokmål

Alternative navn
KLEMETSRUD
Bokmål

Etablering
01.12.1948 Oslo (Kommune)

-Tidspunkt
01.12.1948
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
17.03.1999

-Tidspunkt
17.03.1999
Kode
1212
Forretningstype
Bokmål

Historikk

KLEMETSRUD brevhus, i Aker herred, Akershus fylke, under Oslo postkontor, ble fra 1.12.1948 gjenopprettet som poståpneri. Sirk. 42, 15.11.1962.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd., 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Fikk fra 1.11.1966 status av underpostkontor II. Sirk. 33, 3.10.1966.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret II fra 1.11.1973 benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble ved omorganisering av Oslo postdistrikt fra 1.1.1989 lagt under Oslo sentrum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1212 KLEMETSRUD ble lagt ned fra 18.3.1999. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 6, 8.3.1999.

Antakelig har både brevhuset, poståpneriet og underpostkontoret nyttet det 2-rings datostempel som ble tilsendt i 1944 inntil nytt stempel ble levert i 1970.

(1212 Oslo 12)
Poståpnere/styrere:
Bjørg Kristoffersen midlertidig fra 1.12.1948.
Anna Tungesvik 1.8.1950 (f. 1901).
Unni Stendal kst. 1.11.1966 (f. 1925).
Postbud II Lars Henrik Emil Hansen kst. 1.2.1971.
Posteksp. Martin Lund Thorsen 1.10.1976 (f. 1955).
Posteksp. Odd Erik Asker 1.8.1978 (f. 1954).
Poststyrer (vikar) Jan Smukkestad 1.1.1995.
Poststyrer May Alise Østby 1.10.1997.

Den årlige poståpnerlønnen ble i 1917 satt til kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.
Lønnen i 1944 var kr 1.000,-, i 1945 kr 1.200,-.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.12.1948 17.03.1999

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.12.1948 17.03.1999

--Tidligste tidspunkt
01.12.1948
--Seneste tidspunkt
17.03.1999
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål