AGDER (1840)

Beskrivelse
AGDER
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1840
Byggested: Grimstad, Norge
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:16
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/be2afc98-0ec3-4226-ac40-4d059f74128c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AGDER
Bokmål

Beskrivelse
AGDER
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1840
Byggested: Grimstad, Norge
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
83 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Grimstad 1848, 1865
Arendal 1864

Farter:

America

Skipsfører:

O. S. Gregersen 1855
H. J: Bie 1848, -1864
A. Bentzen 1864-

Eier:

O. O. Ebbell, 1848, 1865
Anton Bentzen 1864

Bokmål

Mål
Tonnasje: 83 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
83
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1840 Grimstad, Norge
1840

-Tidsperiode
1840

--Tidligste tidspunkt
1840
-Datokommentar
1840
Bokmål

-Stedreferanse
Grimstad, Norge

--Sted (tekst)
Grimstad, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål