Kjellström, Adolf (1834 - 1932) [sv]

Kjellström, Adolf (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:18
12.01.2019 00:22:27
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bdf26dba-248f-4c4f-8514-0c5402fe580a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Kjellström, Adolf
Svensk

Fornavn
Adolf
Svensk

Etternavn
Kjellström
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
03.10.1834 Örebro (Stad) [sv]

-Tidspunkt
03.10.1834
-Stedreferanse
--Sted
Død
13.04.1932 Örebro (Stad) [sv]

-Tidspunkt
13.04.1932
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Örebro Läroverk 1842-1852.
TI 1852-1855 (Maskin), Tekniska Institutet.

Verksamhet: Anställd vid KHJ 1855-1858.
Egen arkitektverksamhet i Örebro.
Egen stenhuggeriverkstad och -skola 1880-1887.
Pionjär för användning av natursten i svenskt byggeri.

Andra uppdrag: Ledamot i stadsfullmäktige och byggnadsnämnden i Örebro.

Lärarverksamhet: 1858 vikarierande, från 1859 ordinarie lärare i linearritning och beskrivande geometri (till 1877) och i frihandsteckning (till 1901) samt 1877-1901 lektor i byggnadskonstruktion, allt vid TES, Tekniska Elementarskolan i Örebro.
Ritlärare vid Karolinska läroverket i Örebro 1859-1877.

Medlemskap: Korresponderande ledamot VHAA, Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien.
STF 1866-1932, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Restaurering av Nicolaikyrkan, Örebro 1863-1899.
Biträdde A H Hägg vid arbete med Floda kyrka 1883-1888.
Kontrollant vid Örebro slotts restaurering 1897 - 1900.
Olaus Petrikyrkan, Örebro 1908 -1912 (tillsammans medHägg).
Bostadshus, Örebro 1879.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 26.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1350.
H8D 26:13.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1916, sid 82.
Nordisk familjebok.
Adolf Kjellströms arkiv finns i Örebro länsmuseum.
Örebro läns hembygdsförbund: Från bergslag och bondebygd 1974. Uppsats av Bengt Svensson.
Svensk

Administrativ notat
Svensk