Brun, Agnete (1968 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:34:44
12.01.2019 01:26:02
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/bdd91d9b-e0ce-4841-ae33-d16fe127ee58 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Brun, Agnete
Bokmål

Fornavn
Agnete
Bokmål

Etternavn
Brun
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1968

-Tidspunkt
1968
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Datter av pressefotograf Johan Brun. Hun er utdannet ved Norsk pressefotografskole i Fredrikstad (1989-91) og ble etter noen år som frilansfotograf fast ansatt i Dagbladet i 1999. Hun mottok fotografiprisen i 2001.

Virkesteder:

1991-0000: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 87(2001) : 2, s. 36-37
Fotografi 34(2001) : 1, s. 10
Fotografi 41(2008) : 7, s. 12-19
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål