Apenes, Rikke (1874 - 1929)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:36:28
12.01.2019 01:23:40
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/bd94ee2c-b68e-44a8-ba90-b8d7f1b9093e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Apenes, Rikke
Bokmål

Fornavn
Rikke
Bokmål

Etternavn
Apenes
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1874

-Tidspunkt
1874
Død
1929

-Tidspunkt
1929
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Virkested:
1903: Tønsberg.
1900 ca: Tønsberg.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål