Henriksen, Emilie (1877 - 1954)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:23
12.01.2019 01:36:12
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/bd625a59-6667-4340-bfcb-c3e31878a4c1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Henriksen, Emilie
Bokmål

Fornavn
Emilie
Bokmål

Etternavn
Henriksen
Bokmål

Alternative navn
Henrichsen, Emilie
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1877

-Tidspunkt
1877
Død
1954

-Tidspunkt
1954
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 23.08.1877 i Vadsø, død 1954 samme sted. På begynnelsen av 1900-tallet gikk hun i lære hos fotograf Alf Schrøder i Trondheim. Hun studerte også retusj i Danmark. Tilbake i Vadsø drev hun som fotograf fra samme adresse som Jasper Soini. Muligens overtok hun hans fotoutstyr da han reiste fra Vadsø. Brukte blindtrykk på forsiden av kartongen. Etter 1925 og frem til krigen drev Emilie Henriksen kolonialbutikk. Hun er representert i Finnmarksbibliotekets billedsamling

Virkested:
1905 ca-1911: Vadsø

Bokmål

Referanse
Kilde:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål