AILSA (1867)

Beskrivelse
AILSA
ex britisk fullrigger CITY OF DELHI
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1867
Byggested: Glasgow, Skottland
Verft: Barclay, Curle & Co
Byggenr: 163
Ombygging: Skansekledning av tre
Endelig skjebne: 30/12 Androssan - Rio de Janeiro, kull. Storm, havari, lekk. Forlatt 1906 2/1 N 56 gr 51 min, W 12 gr 35 min. Mannskapet reddet av britisk tråler TUBAL CAIN
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:18
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bcf2a89f-0c1d-4c59-9cc7-f979dc84186d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AILSA
Bokmål

Annet navn
CITY OF DELHI (fullrigger) britisk

-Navn
CITY OF DELHI (fullrigger)
Bokmål

-Spesifisert
britisk
Bokmål

Beskrivelse
AILSA
ex britisk fullrigger CITY OF DELHI
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1867
Byggested: Glasgow, Skottland
Verft: Barclay, Curle & Co
Byggenr: 163
Ombygging: Skansekledning av tre
Endelig skjebne: 30/12 Androssan - Rio de Janeiro, kull. Storm, havari, lekk. Forlatt 1906 2/1 N 56 gr 51 min, W 12 gr 35 min. Mannskapet reddet av britisk tråler TUBAL CAIN
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Jern/stål
Tonnasje:
1199 brt
1145 netto
Mål: 228,0 - 34,5 - 22,7
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Lysaker, Kristiania 1900-06

Skipsfører:

A. P.Kolderup 1900-06
Otto Berntsen 1900-00

Eier:

J. Johanson & Co. 1900-06

Bokmål

Mål
Tonnasje: 1199 bruttoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
1199
-Enhet
Bokmål

Svensk

Tonnasje: 1145 nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
1145
-Enhet
Bokmål

Svensk

Lengde: 228,0 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
228,0
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 34,5 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
34,5
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 22,7 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
22,7
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bygget
1867 Glasgow, Skottland @ Barclay, Curle & Co
1867

-Tidsperiode
1867

--Tidligste tidspunkt
1867
-Datokommentar
1867
Bokmål

-Stedreferanse
Glasgow, Skottland @ Barclay, Curle & Co

--Sted (tekst)
Glasgow, Skottland @ Barclay, Curle & Co
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål