Ekman, Pehr Johan (1816 - 1884) [sv]

Ekman, Pehr Johan (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:47
12.01.2019 00:18:16
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bcd4ec5d-91b0-4562-b233-add874e22bc8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ekman, Pehr Johan
Svensk

Fornavn
Pehr Johan
Svensk

Etternavn
Ekman
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
12.08.1816
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
02.01.1884
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Stockholms tekniska institutet 1831.
FrKA 1832-1836, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Murmästare och arkitekt i Göteborg 1840-1849.
Verksam i Västmanlands län 1850-1859, i Stockholm 1859-1884.
PJE snickerifabrik i Stockholm 1853-1873 (såld) (med Sveriges första mekaniska snickerifabrik 1858), fabriken Ligna, Stockholm.
Stadsmurmästare i Gävle 1836-1839.

Andra uppdrag: Stadsfullmäktige i Stockholm 1863-1867.
Ledamot i 1866 års stadsplanekommission.Resor: England 1865.

Medlemskap: Agré FrKA 1848, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Egna skrifter: Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik, ett flertal artiklar 1850, 1852 och 1853, bl a: Praktiska meddelanden uti timmerbyggnadskonsten, 1852.
Tidskrift för byggnadskonst och ingenjörsvetenskap. Artikel. Förslag till arbetarebostäder för Stockholms stad, 1861 (även separat utgivet Stockholm 1861); ibid år Eldria på Frösåker 1868.
Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik, 1851, Göteborgs börs- och festivitetshus.
Om kommunalstyrelsen i Stockholm med afseende på byggnadsärendenas behandling. Stockholm, 1874.
P J Ekmans patenterade värmeapparater samt om ventilation. Stockholm, 1878 (även tysk upplaga).
Om profning av värmeapparater. Stockholm, 1879.
Om ventilation av boningsrum. Några ord värda att läsas av husegare och hyresgäster....Stockholm, 1881.

Verk ett urval:
Grischotts paviljong (värdshus), Gävle 1838.
Börsen Göteborg 1844-1949.
Byggnad för J A Pripp, Göteborg 1844.
Gullbergsbro, Göteborg, ombyggnad 1845 (med Kauffmann).
Västerås läroverk 1857.
Västerås rådhus 1855-1860 (nu konsthall).
Västerås domkyrka restaurering 1856-1861 (under H Zettervall).
Västmanland, Skinnskattebergs kyrka 1858-1863.

Svensk

Referanse
Drakenberg, Sven: Västerås genom tiderna 5:2. Västerås stads byggnadshistoria från 1800-talets mitt. Västerås, 1962. Sid 25.
Böttiger, John (utgivare): F. W. Scholanders skrifter I - III, band 2. Stockholm 1882. Sid 298.
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kjellin, Maja: Göteborg genom tre sekler. Stockholm, 1950.
Kjellin, M: Göteborgs börs- och festivitetsbyggnad 1849-1949. Göteborg, 1949.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Karlström, Ture: Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle, 1974.
Hahr; August: Västmanlands kungliga hushållningssällskap 1815-1915. Västerås, 1915.
Lindegren, Agi: Mariakyrkan i Västerås,1898.
Hahr, August: Västerås domkyrka. Västerås,1923.
Ahnfelt, A: Sveriges firmor och män inom handel, industri och konst. uo, 1886.
von Francken, G W: Matrikel öfver Stockholms stadsfullmäktige samt de under stadsfullmäktige lydande nämnder, verk och inrättningar. Stockholm, 1883.
Svenska industrins män, 1874-1880.
Svensk slägtkalender 4, 1888.
Larsson, Ursula: Landshövdingehusen i Göteborg. En studie i klassbosättning. Akademisk avhandling vid Chalmers tekniska högskola. Göteborg, 1973.
Kungliga Byggnadsstyrelsen (utgivare): at förse Riket med beständige och prydlige byggnader - Byggnadsstyrelsen och dess föregångare. Stockholm, 1969.
Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Ny reviderad upplaga, Stockholm, 1976.
Seidegård, Peder: AB Ekman snickerifabrik. Uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, HT 1985. *Malmström, Krister: Kyrkornas arkitekter - Förteckning över kyrkoarkitekter verksamma inom svenska kyrkan 1860 - 1930. Stockholm, 1991.
Dödsrunor i dagstidningar 3-4 jan. 1884.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk