Austerud, Peder (1943 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:52
12.01.2019 01:23:55
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/bc11d0ea-48ae-4c8e-91f5-d36d21387857 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Austerud, Peder
Bokmål

Fornavn
Peder
Bokmål

Etternavn
Austerud
Bokmål

Alternative navn
Austerud, P.
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1943

-Tidspunkt
1943
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Åseral 07.12.1943. Gjennomgikk fotolinjen ved Luftforsvarets Tekniske Skolesenter, Kjevik, deretter i lære i firma Fototeknikk i Oslo, senere hos Jon Fredrik Solberg, Oslo, før han tok svenneprøven i august 1970. Samme år overtok han firma Fotomagasinet i Mandal etter Franciska Walter. Medlem av Sørlandske fotograflaug fra 1971,som styremedlem fra 1978, som oldermann 1985-1986. Ivrig og dyktig kursdeltager og arrangør, anerkjent demonstratør og foredragsholder. Har deltatt på en rekke fotoutstillinger og konkurranser både i inn- og utland, og kommet meget heldig fra disse.

Virkested:
1970-?: Mandal

Bokmål

Referanse
Kilder:
Hvoslef, Kjell Lund: Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug, 1988

Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål