8420 FRØSKELAND (Poståpneri) [no]

8420 FRØSKELAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
October 21, 2015 10:19:06 AM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bb7cba2f-88da-490f-8d4e-9f7bcd443c90 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8420 FRØSKELAND
Norwegian bokmål

Alternative name
FRØSKELAND
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.10.1906
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
31.05.1997

-Time
31.05.1997
Code
8420
Type
Norwegian bokmål

History

FRØSKELAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Hadsel herred, Nordland amt, under Svolvær postktr., ble underholdt fra 1.10.1906. Sirk. 43, 26.9.1906.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Sortland postktr. Sirk. 5, 21.2.1955.

Lå fra 1.1.1963 i Sortland komm. (Retting nr. 3 til NP/1962).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8420 FRØSKELAND ble lagt ned 1.6.1997. Ny adresse er Frøskeland, 8400 SORTLAND. Sirk. 12, 15.5.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8420)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. H. Andorsen 1.10.1906.
Handelsm. og tlf.hj.betj. Ferdinand Lien 1.9.1925 (f.1893).
Poståpner Asbjørn Simon Josefsen 1.7.1963 (f.1934).
Landpostb. Sigvald Rignor Helleland 1.5.1970 (f.1914).
Postkass. Paula Kristine Rasmussen 1.1.1983 (f.1960).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1909 da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.10.1906 31.05.1997

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.10.1906 31.05.1997

--Earliest time
01.10.1906
--Latest time
31.05.1997
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål