8420 FRØSKELAND (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:19:06
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bb7cba2f-88da-490f-8d4e-9f7bcd443c90 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
8420 FRØSKELAND
Bokmål

Alternative navn
FRØSKELAND
Bokmål

Etablering
01.10.1906 Sortland (Kommune)

-Tidspunkt
01.10.1906
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.05.1997

-Tidspunkt
31.05.1997
Kode
8420
Forretningstype
Bokmål

Historikk

FRØSKELAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Hadsel herred, Nordland amt, under Svolvær postktr., ble underholdt fra 1.10.1906. Sirk. 43, 26.9.1906.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Sortland postktr. Sirk. 5, 21.2.1955.

Lå fra 1.1.1963 i Sortland komm. (Retting nr. 3 til NP/1962).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8420 FRØSKELAND ble lagt ned 1.6.1997. Ny adresse er Frøskeland, 8400 SORTLAND. Sirk. 12, 15.5.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8420)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. H. Andorsen 1.10.1906.
Handelsm. og tlf.hj.betj. Ferdinand Lien 1.9.1925 (f.1893).
Poståpner Asbjørn Simon Josefsen 1.7.1963 (f.1934).
Landpostb. Sigvald Rignor Helleland 1.5.1970 (f.1914).
Postkass. Paula Kristine Rasmussen 1.1.1983 (f.1960).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1909 da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.10.1906 31.05.1997

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.10.1906 31.05.1997

--Tidligste tidspunkt
01.10.1906
--Seneste tidspunkt
31.05.1997
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål