1353 BÆRUMS VERK (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:52:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bb15f6be-aaf1-46a1-8c96-f7dedeee2f22 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1353 BÆRUMS VERK
Bokmål

Alternative navn
BÆRUMS VERK
Bokmål

Etablering
18.02.1985 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
18.02.1985
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1353
Forretningstype
Bokmål

Historikk

BÆRUMS VERK postkontor C, i Bærum komm., Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 18.2.1985. Sirk. 8, 19.2.1985.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk vei- og gateadresser under BÆRUMS VERK postnumrene 1353 og 1354. Fra samme tid fikk postboksadressatene under BÆRUMS VERK tildelt postnr 1317.

(1353)
Poststyrere:
Posteksp. Aud Karin Skjæret, midlt. 18.2.1985 (f. 1960).
Postkass. Anita Lill Aronsen 1.9.1985 (f. 1962).
Postst.vikar Kari Sandberg 1.9.1995.

Ved omorg. av Oslo postdistr. lagt under Asker og Bærum postreg. fra 1.1.1989. Sirk. 1, 10.1.1989.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 18.02.1985 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
18.02.1985 ?

--Tidligste tidspunkt
18.02.1985
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål