Bugge, Anders

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:15
12.01.2019 01:26:19
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/b9a42a1c-d5cb-4361-bfc4-eb77a521c6ed | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bugge, Anders
Bokmål

Fornavn
Anders
Bokmål

Etternavn
Bugge
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Antikvar hos Riksantikvaren fra 1922-36. Reiste hele landet rundt i embeds medfør og har etterlatt seg en platesamling av stor antikvarisk verdi.

Virkested:
1922-1936: Hele Norge

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål