AALL

Beskrivelse
AALL

Endelig skjebne: Kondemnert 1808
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:04
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/b92dcd66-6e2e-47e0-94f1-1ced24027ff9 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AALL
Bokmål

Beskrivelse
AALL

Endelig skjebne: Kondemnert 1808
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
92 cl
Bokmål

Historikk

Hjemsted:

Porsgrunn - 1808

Skipsfører:

Amon Wille 1806

Eier:

Jørgen Aall -1808

Bokmål

Mål
Tonnasje: 92 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
92
-Enhet
Bokmål

Svensk

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål