ACTIV (1873)

Beskrivelse
ACTIV
ex tysk s.n.
Nasjon: Norsk
Type: Skonnertskip
Byggeår: 1873
Byggested: Tyskland
Verft: G. P. Botter
Endelig skjebne: Orkan, strandet, vrak 1911 24/9. Til ankers i Sigufjord, Island. Kondemnert 1911 17/11
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:10
20.02.2019 18:43:41
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/b8fee6f1-60b4-4850-aa48-a0d9b3171de1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ACTIV
Bokmål

Annet navn
ACTIV tysk s.n.

-Navn
ACTIV
Bokmål

-Spesifisert
tysk s.n.
Bokmål

Beskrivelse
ACTIV
ex tysk s.n.
Nasjon: Norsk
Type: Skonnertskip
Byggeår: 1873
Byggested: Tyskland
Verft: G. P. Botter
Endelig skjebne: Orkan, strandet, vrak 1911 24/9. Til ankers i Sigufjord, Island. Kondemnert 1911 17/11
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
255 brt
226 netto
Mål: 113,1 - 25,0 - 12,3 DNV
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Stavanger 1898-1911

Farter:

Nordsjøfart

Skipsfører:

S. Nygaard 1898-1911
T. O. Nygaard 1906-09
E. Jacobsen

Eier:

Olaf Nygaard 1900-08 (Anna Nygaard)
Ole M. Wiik 1920-11

Bokmål

Mål
Tonnasje: 255 bruttoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
255
-Enhet
Bokmål

Svensk

Tonnasje: 226 nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
226
-Enhet
Bokmål

Svensk

Lengde: 113,1 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
113,1
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 25,0 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
25,0
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 12,3 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
12,3
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

-Specifikasjon
DNV
Bokmål
Bygget
1873 Tyskland @ G. P. Botter
1873

-Tidsperiode
1873

--Tidligste tidspunkt
1873
-Datokommentar
1873
Bokmål

-Stedreferanse
Tyskland @ G. P. Botter

--Sted (tekst)
Tyskland @ G. P. Botter
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål