1348 KOLSÅS (Underpostkontor I)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:10
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/b747959e-f5cc-4833-968b-d4cb92058947 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1348 KOLSÅS
Bokmål

Alternative navn
KOLSÅS
Bokmål

Etablering
01.12.1954 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.12.1954
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
04.01.1994

-Tidspunkt
04.01.1994
Kode
1348
Forretningstype
Historikk

KOLSÅS underpostkontor I, ved NATOs hovedkvarter på Kolsås, under Sandvika postkontor, ble opprettet den 1.12.1954. Sirk. 25, 15.11.1954.

Underpostkontoret ble fra 1.4.1970 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret I fra 1.11.1973 benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor B, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.5.1979 endret til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Navnet ble fra 5.11.1981 endret til 1348 AFNE-KOLSÅS. Sirk. 36, 27.10.1981. Samtidig ble nytt Kolsås postkontor C opprettet.

Postkontoret ble ved omorganisering lagt under Asker og Bærum postregion fra 1.1.1989. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1348 AFNE-KOLSÅS i Bekkestua postområde ble nedlagt fra 5.1.1994. Ny postadresse er: 1352 KOLSÅS. Sirk. 32, 7.12.1993.

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1348)
Styrere/postmestere:
Tj.menn ikke nevnt i tj.mannsbøker.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.12.1954 04.01.1994

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.12.1954 04.01.1994

--Tidligste tidspunkt
01.12.1954
--Seneste tidspunkt
04.01.1994
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål