Pressmann, Martin (1894 - ) [et]

Pressmann, Martin (estonian)

Biographical Database of Estonian Photographers (Estonian Photographic Heritage Society)

Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:33:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b6fb9183-f77d-40e9-856b-6e4ea5ae6ff7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Pressmann, Martin
Estonian

First name
Martin
Estonian

Last name
Pressmann
Estonian

Birth
26.12.1894 Koeru
Rakvere Tööoskusamet ERA.4248.1.1387, leht 4

-Time
26.12.1894
-Place reference
Koeru

--Place (text)
Koeru
Estonian
-Source
Rakvere Tööoskusamet ERA.4248.1.1387, leht 4
Estonian
Life role
Photographer 1927 1940?
Rakvere Tööoskusamet ERA.4248.1.1387, leht 5

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1927 1940?

--Earliest time
1927
--Latest time
1940?
-Source
Rakvere Tööoskusamet ERA.4248.1.1387, leht 5
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
fotograaf

-Description
fotograaf
Estonian

Activity
Töötas fotostuudios
1924-1930 Imastu Sõjainvaliidide kodu foto-töökoda "Foto Imastu" (esialgu töötas õpilase, hiljem õppinud töölisena); 01.06.1930-1934- töötas samas töökojas meistrina
Rakvere Tööoskusamet ERA.4248.1.1387, leht 5

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1924-1930 Imastu Sõjainvaliidide kodu foto-töökoda "Foto Imastu" (esialgu töötas õpilase, hiljem õppinud töölisena); 01.06.1930-1934- töötas samas töökojas meistrina
Estonian

-Source
Rakvere Tööoskusamet ERA.4248.1.1387, leht 5
Estonian
Education
15.06.1924-01.06.1927 õppis fotograafia-ametit Imastu Sõjainvaliidide kodu foto-töökojas
Rakvere Tööoskusamet ERA.4248.1.1387, leht 4

-Description
15.06.1924-01.06.1927 õppis fotograafia-ametit Imastu Sõjainvaliidide kodu foto-töökojas
Estonian

-Source
Rakvere Tööoskusamet ERA.4248.1.1387, leht 4
Estonian

Residence
-1924-1934- Tapa, Imastu Sõjainvaliidide kodu
Rakvere Tööoskusamet ERA.4248.1.1387, leht 4

-Description
-1924-1934- Tapa, Imastu Sõjainvaliidide kodu
Estonian

-Source
Rakvere Tööoskusamet ERA.4248.1.1387, leht 4
Estonian
Note
29.09.1932 väljastati Rakvere tööoskusameti poolt fotograafia tööala õppinud töölise registreerimistunnistus nr 95; 26.03.1934 väljastati Rakvere tööoskusameti poolt fotograafia tööala meistri kutsetunnistus nr 51 (vastava eksami sooritamise eest); 27.03.1934 väljastati Rakvere tööoskusameti poolt fotograafia tööala meistri registreerimistunnistus nr 158 ja registreerimistunnistus nr 1619
Estonian

Reference
Kaljula Teder, "Eesti fotograafia teerajajaid". Eesti Raamat, Tallinn, 1972.
Estonian

Rakvere Tööoskusamet ERA.4248.1.1387
Estonian