1453 BJØRNEMYR (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
23.10.2015 16:07:42
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/b6949dd1-8c09-4708-9a24-f968b733bbdc | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1453 BJØRNEMYR
Bokmål

Alternative navn
BJØRNEMYR
Bokmål

Etablering
02.11.1981 Nesodden (Kommune)

-Tidspunkt
02.11.1981
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.05.1997

-Tidspunkt
31.05.1997
Kode
1453
Forretningstype
Bokmål

Historikk

1453 BJØRNEMYR postkontor C, i Nesodden kommune, Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 2.11.1981. Sirk 36, 27.10.1981.Ble ved omorganisering lagt under Follo postregion, Ski, fra 1.1.1989. Sirk. 1, 10.1.1989.Postkontoret 1453 BJØRNEMYR ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 13, 22.5.1997.(1453)

Poststyrere:

Posteksp. Lars Nordahl midlertidig fra 2.11.1981, tilsatt 1.2.1982.

Posteksp. John Arnt Hanssen vikar fra 1.1.1983 (f. 1956).

Postkass. D Reidun Gaupseth 1.10.1985 (f. 1939).

Kari Kjensli vikar fra 1.3.1990.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 02.11.1981 31.05.1997

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
02.11.1981 31.05.1997

--Tidligste tidspunkt
02.11.1981
--Seneste tidspunkt
31.05.1997
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål