Hvalbye, Oscar (1864 - 1938) [no]

Hvalbye, Oscar (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:16
13/07/2019 01:26:13
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b58be164-5e04-46ec-bb6c-52d6c7516435 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hvalbye, Oscar
Norwegian bokmål

First name
Oscar
Norwegian bokmål

Last name
Hvalbye
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1864

-Time
1864
Death
1938

-Time
1938
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Christiania, i Prestegaten 17. Tok teologisk embetseksamen 25 år gammel. Som nybakt teologisk kandidat arbeidet han en tid for bymisjonen (Kristiania Indremisjon) uten lønn inntil han i 1892 ble utnevnt til hjelpeprest i Hedrum. Etter ett år kom han tilbake til hjembyen, som hjelpeprest i Sagene menighet. Etter 4 år i denne stillingen og 2 år som hjelpeprest i bymisjonen, ble han utnevnt til sogneprest i Mo i Telemark. Etter 3 år her søkte han avskjed og vendte tilbake til Christiania, hvor han siden hadde sin gjerning. For en stor del innenfor bymisjonen, hvor han satte merkbare spor etter seg. Særlig hans uortodokse gatemisjon vil bli husket. Til stor glede for ettertiden var han en pasjonert fotograf som samarbeidet med sin gode venn Anders B. Wilse. Fotografisamlingen ble i 1986 gitt til Oslo Bymuseum av Hvalbyes svigerdatter, Kari Quam Hvalbye. Fotografi i Drøbakboken.
Virkested:
1890 ca-1920: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989.
Boye, Else: Hva presten så, Oscar Hvalbyes fotografier. Utstillingskatalog OB, 1987.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål