Bones, Lars Eivind (1963 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:09
12.01.2019 01:25:21
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/b4fb1049-8fcc-4b93-8f47-f4258b645cbc | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bones, Lars Eivind
Bokmål

Fornavn
Lars Eivind
Bokmål

Etternavn
Bones
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1963

-Tidspunkt
1963
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 04.06.1963. Bones har vært tilknyttet Dagbladet siden 1986.

Virkesteder:

1986-0000: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 34(2001) : 4, s. 58-65
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål