Papir, baryttert (påført bariumsulfat)

baryta paper (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:46:30
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/b4a03e03-9ef4-4a36-b413-ea29848c4c91 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Papir, baryttert (påført bariumsulfat)
Bokmål

baryta paper
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål