Barstad, Birthe Sofie (1867 - 1938)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:33
12.01.2019 01:24:13
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/b424ea53-2d4d-4bed-b8b9-ad478979f4cc | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Barstad, Birthe Sofie
Bokmål

Fornavn
Birthe Sofie
Bokmål

Etternavn
Barstad
Bokmål

Alternative navn
Barstad, Bertha
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1867

-Tidspunkt
1867
Død
1938

-Tidspunkt
1938
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Hun ble født i Ørsta og døde samme sted. Etter å ha gått på Statens håndverk og industriskole i Kristiania, gikk hun i fotograflære hos Margrethe Svendsen i Ålesund. Overtok i 1902 det fotograffirmaet som var startet ca.1870 av P. O. Sørheim og i 1889 overtatt av Paul Mork. Hun drev det til 1920, da det ble overtatt av Morks svigersønn Karl Kornberg, som i 1978 fremdeles driver det sammen med sønnen Lasse. Fotograf Olav Lystad, Ørsta, har tatt vare på noen ganske få av Bertha Barstads tidlige negativer.

Virkested:
1902-1920: Volda

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål