Ejdernklass (Hydrofonbojfartyg) [sv]

Ejdernklass (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra hydrofonbojfartyg av Ejder-klass sjösatta 1991-1993. Varv: AB Djupviks Båtvarv. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b34f68da-a8a2-4cfd-922c-5790cdfe4c42 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ejdernklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra hydrofonbojfartyg av Ejder-klass sjösatta 1991-1993. Varv: AB Djupviks Båtvarv.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål


Measurement
Lengde [no]: 20 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
20
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Bredde [no]: 5 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 1,3 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
1,3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Fart [sv]: 15 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
15
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish