Klann, Sten Magne

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:09
12.01.2019 01:39:43
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/b2f580cc-fb98-4205-a45f-8d27c12094df | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Klann, Sten Magne
Bokmål

Fornavn
Sten Magne
Bokmål

Etternavn
Klann
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Utdannet ved Kent Institute of Art and Design, England

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 34(2001) : 3, s. 40-47
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål