Klann, Sten Magne

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:09
15.12.2018 01:39:35
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/b2f580cc-fb98-4205-a45f-8d27c12094df | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Klann, Sten Magne
Bokmål

Fornavn
Sten Magne
Bokmål

Etternavn
Klann
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Utdannet ved Kent Institute of Art and Design, England

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 34(2001) : 3, s. 40-47
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål