Albriktsen, Harald (1906 - 1999)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:36:26
12.01.2019 01:23:10
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/b1940383-9589-48f6-9add-4c3125d0ebc1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Albriktsen, Harald
Bokmål

Fornavn
Harald
Bokmål

Etternavn
Albriktsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1906

-Tidspunkt
1906
Død
1999

-Tidspunkt
1999
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Leines i Leiranger 29.08. (29.09?)1906. Sønn av fisker Reinhardt A. og Agnes Hareide, g. 1935 m. Marie Gjelsvik, datter av Bertin og Tora G., 2 sønner. Utlært hos fotograf Carl Hareide, Bergen, sv.br. 1932, m.br. 1934, håndv.br. 1935. Div. tillitsverv. Overtok i august 1940 ledelsen av WM.. Peders atelier i Bergen, opprinnelig startet i 1914 av Peders og Eckroll Stamsvig, og fra 1927/28 av Peders alene. Samtidig var han frem til 1956 også 1. assistent hos Hareide. Atelieret drives nu av sønnen Terje, som overtok det 1.1.1976. Æresmedlem Bergen Fotograflaug 1976.

Virkested:
1940-1975: Bergen; Strandgt. 4

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norsk fagfoto 13(1976) : 10, s. 293 (70 år)
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål