Nesjar, Carl (1920 - 2015)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:29
12.01.2019 01:47:43
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/b136abea-4387-4933-b032-2af93f07b253 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Nesjar, Carl
Bokmål

Fornavn
Carl
Bokmål

Etternavn
Nesjar
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1920

-Tidspunkt
1920
Død
23.05.2015

-Tidspunkt
23.05.2015
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Nesjar hadde kunstutdannelse fra New York, 1935-1938 og fra Kunstakademiet i Oslo, 1940.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Kamera 10(1958) : 4, s. 126-135 (art. av Nesjar)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål