Navnegard (305)

Beskrivelse
Opprinnelig gardsnavn fra før garden ble oppdelt i gards- og bruksenheter. Navnegard brukes om to eller flere gardsnummer, og gardsnumrene oppgis i merknadsfeltet. Objektet representeres med ett punkt / én koordinat plassert i tunet til ett sentralt bruk. Dette er hovedpunktet for navneobjektet (navneenheten). Arealet for navnegarden vises med et punkt/koordinat på to eller flere bruk i utkanten av området som viser utbredelsen av navnet.
Sist lagret
09.01.2015 13:40:00
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/b0de2cf3-b028-449a-b49e-6651efe4c425 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Navnegard
Bokmål

Beskrivelse
Opprinnelig gardsnavn fra før garden ble oppdelt i gards- og bruksenheter. Navnegard brukes om to eller flere gardsnummer, og gardsnumrene oppgis i merknadsfeltet. Objektet representeres med ett punkt / én koordinat plassert i tunet til ett sentralt bruk. Dette er hovedpunktet for navneobjektet (navneenheten). Arealet for navnegarden vises med et punkt/koordinat på to eller flere bruk i utkanten av området som viser utbredelsen av navnet.
Bokmål

Kode
305
Definisjon
Opprinnelig gardsnavn fra før garden ble oppdelt i gards- og bruksenheter. Navnegard brukes om to eller flere gardsnummer, og gardsnumrene oppgis i merknadsfeltet. Objektet representeres med ett punkt / én koordinat plassert i tunet til ett sentralt bruk. Dette er hovedpunktet for navneobjektet (navneenheten). Arealet for navnegarden vises med et punkt/koordinat på to eller flere bruk i utkanten av området som viser utbredelsen av navnet.
Bokmål