Fehr, Johan von der (1833 - 1906)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:01
12.01.2019 01:31:19
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/b07df78b-8cdf-4a6d-bab5-b354b1728583 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Fehr, Johan von der
Bokmål

Fornavn
Johan von der
Bokmål

Etternavn
Fehr
Bokmål

Alternative navn
von der Fehr, Johan
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1833

-Tidspunkt
1833
Død
1906

-Tidspunkt
1906
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 08.06.1833 - død 20.09.1906
Født i Strudshavn, d. i Norheimsund. Sønn av gjestgiver og skomaker Carl v. d. F. (14.6.1806-) og Charlotte Rebekka Görbitz (21.1.1810-12.12.1892), datter av Johan Martin Görbitz, niese av maleren G. Gift m. Helchine Magdalene Eckhoff (15.3.1839-1929), datter av smedemester Frederik E. og Helchine Magdalene Kaarch (Korch), 14 barn, som av faren alle fikk opplæring som fotografer. Noen av dem drev også som fotografer, og tas med her. Han var daguerreotypist og fotograf, malermester, fruktdyrker, gartner og gåseholder. Begynte som daguerreotypist i Bergen 1853, ble malermester i 1854, gikk så for en tid tilbake til malerfaget men begynte igjen som fotograf i begynnelsen av 1860-årene. En tid drev han også sammen med sønnen Johan "Brødr.Larms atelier". I 1890 overtok sønnen Herman ledelsen av atelieret, men da han forlot Bergen etter en tid ble det sønnen Johan som overtok det, og senior flyttet i 1898 til Norheimsund hvor han virket som fotograf og gårdbruker til sin død i 1906. Firmaet i Bergen ble solgt kort tid etter at de hadde deltatt på Bergensutstillingen i 1898.

Virkested:
1898-1906: Norheimsund
1853-1898: Bergen

Bokmål

Referanse
Kilder:
Sollied, Ragna. Eldre bergenske fotografer. 1967
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål