Möllerikeföreningen (Förening) [sv]

Möllerikeföreningen (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/10/2015 10:27:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b00080f2-c1ae-43af-9f5d-1f17cf44aae5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Möllerikeföreningen
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
-Place