7079 FLATÅSEN (Underpostkontor) [no]

7079 FLATÅSEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:17:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/af8bb473-7f0e-4634-89a9-48159f5cf51e | RDF/XML | JSON-LD
Name
7079 FLATÅSEN
Norwegian bokmål

Alternative name
FLATÅSEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.11.1976
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
14.09.1997

-Time
14.09.1997
Code
7079
Type
Norwegian bokmål

History

7079 FLATÅSEN underpostkontor, i Trondheim komm., Sør-Trøndelag fylke, under Trondheim postområde, ble opprettet den 1.11.1976. Sirk. 31, 2.11.1976.

Fikk senere (fra 1.1.1977?) status av postkontor C.

Fra 1.9.1985 endret til postkontor B. Sirk. 31, 20.8.1985.

7079 FLATÅSEN er lagt ned fra 15.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 22, 22.8.1997.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under FLATÅSEN både postnr 7079 og 7099.

(7079)
Styrere/postmestere:
Poststyrer Bjarne Oluf Larsen 1.4.1978 (f.1923).
Postkass. Åshild Braa Haugen 1.9.1981 (f.1952).
Førstepflm. Kjell Terje Olsen 1.9.1984 (f.1948).
Postflm. Heidi Solberg Johansen 1.2.1989 (f.1956).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.11.1976 14.09.1997

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.11.1976 14.09.1997

--Earliest time
01.11.1976
--Latest time
14.09.1997
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål