Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
24/01/2017 13:14:37
15/06/2019 01:03:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/af12fc3d-592d-4cf4-bd5f-c9b48397ed53 | RDF/XML | JSON-LD
Name
SVERIGE
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Measurement
Besättning [sv]: 427 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
427
-Unit
Lengde [no]: 119,7/120 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
119,7/120
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Bredde [no]: 18,63 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
18,63
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 6,25 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
6,25
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Deplacement [sv]: 6.852/7.688 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
6.852/7.688
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

Fart [sv]: 22,5 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
22,5
Launched
-Time
1915
-Shipyard
Delivered
1917

-Time
1917
Decommissioned
1953

-Time
1953
Scrapped
1958

-Time
1958
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish