ACTIV

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:09
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/ae7a9336-248c-4d54-936a-d2e5136eec6a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ACTIV
Bokmål

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
209 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Holmestrand 1864

Skipsfører:

L. Krefting 1864

Eier:

L. Krefting 1864

Bokmål

Mål
Tonnasje: 209 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
209
-Enhet
Bokmål

Svensk

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål