Arentz, Dorothea Regine (1824 - 1914)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:28
12.01.2019 01:23:44
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/ae1b9e92-35cc-4c79-be62-d98dc3b51237 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Arentz, Dorothea Regine
Bokmål

Fornavn
Dorothea Regine
Bokmål

Etternavn
Arentz
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1824

-Tidspunkt
1824
Død
1914

-Tidspunkt
1914
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

F?dt i Bergen 01.05.1824, d?d i Stavanger 02.11.1914. Datter av premierl?ytnant Jens Bull A. (1792-1836) og Maren Otte f. Furst (1801-), d?pt i Korskirkens menighet i Bergen, ugift. Hadde fotografatelier i Hetlandsgaden 22, i det huset som kaltes "Mollen" fra ca. 1860 til 1875, muligens enda lenger. I 1865 het firmaet "Arentz & Bahr", og oppgis som en av Stavangers 6 fotografer. I 1870 utga hun en serie bilder fra Tidemand og Gudes bondeliv, muligens etter T?nsbergs utgave. Portretter fra ca. 1875 har firmabetegnelsen "Dorothea Arentz" p? baksiden, de tidligere har bare blindtrykk eller gummistempel. En tid drev hun en privat skole i "M?llen" i Hetlandsgaten sammen med Johanne Marie Garmann (1799-1884), som hun ogs? bodde hos. P? skolen underviste hun i blomstermaling og tegning og fotograferte ogs? ca. 1860-ca. 1880. I ?rene 1864-1868 hadde hun firma sammen med Lina Bahr, "Arentz & Bahr". Etter sin fotograftid drev hun blomsterforretning og levet sine siste ?r p? Fr?kenstiftelsen.

Virkested:
1860 ca-1880 ca: Stavanger ; Hetlandsgaten 22.

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Risa, Lisabet: Bilete fr? H?, 1990
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert h?ndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-?rene. Stavanger Museums ?rbok 1992
Risa, Lisabet. Dei f?rste kvinnelege fotografane i Rogaland. (2012). www.fotonettverk-rogaland.no
Risa, Lisabet. "Photographistinden" Dorothea Arentz. (2013).www.fotonettverk-rogaland.no
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål