Båt

Båt (svensk), Boat (engelsk)

Beskrivelse
Watercraft generally smaller and less seaworthy than ships and generally not designed to cross large open waters. [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 10:32:40
Hentet informasjon oppdatert 29.08.2018 11:12:16
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/adfc1800-9442-423e-b0d0-a900f6476c47 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Båt
Bokmål

Båt
Svensk

Boat
Engelsk

Beskrivelse
Watercraft generally smaller and less seaworthy than ships and generally not designed to cross large open waters.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk