Aursland, Jostein (1973 - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:56
12.01.2019 01:23:55
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/ad5ba0fc-4160-4e34-a676-3021f9e55c80 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aursland, Jostein
Bokmål

Fornavn
Jostein
Bokmål

Etternavn
Aursland
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1973

-Tidspunkt
1973
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Amatørfotograf. Medlem av Haugaland Fotoklubb

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norsk selskap for fotografi. Årbok 2008.
Norsk selskap for fotografi. Årbok 2009.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål