2112 MANGBAKKEN (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:53:35
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/ad39fa4f-400f-41c6-8b14-627dcdf520ab | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2112 MANGBAKKEN
Bokmål

Alternative navn
MANGBAKKEN
Bokmål

Etablering
01.04.1950 Sør-Odal (Kommune)

-Tidspunkt
01.04.1950
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.05.1979

-Tidspunkt
31.05.1979
Kode
2112
Forretningstype
Bokmål

Historikk

MANGBAKKEN brevhus I, i Sør-Odal herred, Hedemark fylke, under Skarnes postkontor, ble opprettet den 1.4.1950. Posten til/fra stedet ble sendt med Oslo--Charlottenberg posteksp. Sirk. 8, 31.3.1950.

2112 MANGBAKKEN brevhus I P ble lagt ned fra 1.6.1979. Ny postadresse: 2100 SKARNES. Sirk. 32, 14.8.1979.

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2112)
Brevhusstyrere:
Hans Nyjordet 1.4.1950 (f.1897).
Ivar Schøyen 1.10.1966 (f.1933).
Kaspara Heldmann 1.6.1970 (f.1908).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.04.1950 31.05.1979

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.04.1950 31.05.1979

--Tidligste tidspunkt
01.04.1950
--Seneste tidspunkt
31.05.1979
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål